U bent hier: Welkom » Alle Personen » Slachtoffers M t/m S » Minco, Salomon

Minco, Salomon

Minco, Salomon

 • Geboren 21-06-1905 te Oldenzaal
 • Overleden 31-03-1944 te Midden-Europa – 38 jaar
 • Z.v. Nathan Minco, grossier galanterieën, en Lea Schweiger
 • Gehuwd in 1938 met Cato de Leeuw

Minco-de Leeuw, Cato

 • Geboren 13-08-1909 te Rotterdam
 • Overleden 19-10-1942 te Auschwitz, Polen – 33 jaar
 • D.v. Isaäc Meijer de Leeuw, koopman, en Truda Cohen

Minco, Truda

 • Geboren 24-01-1939 te Oldenzaal
 • Overleden 19-10-1942 te Auschwitz, Polen – 3 jaar

Minco, Lea Paulina

 • Geboren 12-10-1940 te Oldenzaal
 • Overleden 19-10-1942 te Auschwitz, Polen – 2 jaar

Minco, Jehudith

 • Geboren 21-07-1942 te Oldenzaal
 • Overleden 19-10-1942 te Auschwitz, Polen – 2 maanden

Salomon groeide op in een gezin met zes kinderen dat woonde aan de Bisschopstraat 25 te Oldenzaal. Zijn vader was fabrikant. Cato groeide op in Rotterdam in een gezin met vier kinderen. Haar moeder overleed in 1937, waarna haar vader bij hen in Oldenzaal kwam wonen.

Na hun huwelijk bleven ze aan de Bisschopstraat 25 wonen. Zijn ouders verhuisden naar het Centraal Israëlitische Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Gouda. Ze kregen samen drie kinderen. Salomon had een winkel in galanterieën. Bij het leegruimen van hun woning werd nog een bedrag van 227 gulden gevonden. Dit werd overgemaakt naar de LIRO.

Ze kwamen op 6 oktober 1942 in kamp Westerbork. Ze gingen op 12 oktober op transport naar het concentratiekamp Auschwitz, waar Cato, haar vader en de kinderen enkele dagen na aankomst werden omgebracht. Salomon is ergens in Midden-Europa omgekomen.

Mogelijk behoorde Salomon tot de Koselgroep. Deze trein stopte namelijk bij Kosel, 80 kilometer voor Auschwitz-Birkenau. Hier werden Joodse mannen tussen de 16 en 50 jaar uit de trein gehaald om in verschillende werkkampen dwangarbeid te verrichten. Zijn genoemde overlijdensdatum is een fictieve. Als de sterfdatum niet precies duidelijk was, werd na de oorlog gekozen voor de laatste dag van de maand waarin nog iets van de overledene vernomen was.

Holocaustslachtoffers, evenals zijn ouders en zijn broer en zussen Elizabeth, Klara, Roosje, David en Grietje met grotendeels hun gezinnen. Een kind van David en een kind van Grietje hebben de oorlog overleefd. Van de familie van Cato zijn haar vader Isaäc Meijer en haar broer Meijer omgekomen.

Joods monument en Stolpersteine te Oldenzaal.

Nationaal Holocaust Namenmonument te Amsterdam.

Het pand aan de Bisschopstraat 25 (4 kamers, keuken en winkel) werd later bewoond door Salomon en was in het bezit van vader Nathan Minco, evenals drie naastgelegen huizen. Na de ontneming werden deze vier huizen met erf op 31 augustus 1943 voor het bedrag van 2.200 gulden verkocht aan de gemeente Oldenzaal. Er volgde in 1951 wel rechtsherstel, maar de huizen waren ondertussen i.v.m. de stadsvernieuwing door de gemeente gesloopt. De aankoop werd nietig verklaard en de erfgenamen ontvingen van de gemeente een bedrag van 5.900 gulden als vergoeding voor de gesloopte huizen en huurderving over de afgelopen jaren. De plek waar de woningen stonden, zijnde straat en plantsoen Kloosterstraat-hoek Bisschopstraat-Noordwal, werd in 1952 namens de erfgenamen voor 2.200 gulden verkocht aan Autobedrijf G. Olde Monnikhof uit Oldenzaal. Verder bezat Nathan een pand aan de Kloosterstraat 12. Dit pand werd na de ontneming op 31 augustus 1943 voor het bedrag van 1.200 gulden verkocht aan J.W. Achterhoek. Het betrof hier een huis met erf. Er volgde rechtsherstel, waarna het  pand in 1952 namens de erfgenamen voor 1.350 gulden werd verkocht aan F.A. Steenbekke, smid, uit Oldenzaal.

Rechts de woning van Salomon

De familie in 1936 op de trouwdag van Grietje. Staand v.l.n.r. Roosje, Grietje, David en Klara. Zittend v.l.n.r. Salomon, moeder Lea, vader Nathan

Minco Salomon

Minco Salomon trouwfoto

Minco-de Leeuw Stolpersteine