U bent hier: Welkom » Alle Personen » Slachtoffers M t/m S » Minco, Nathan

Minco, Nathan

Minco, Nathan

  • Geboren 22-01-1867 te Oldenzaal
  • Overleden 12-08-1942 te Gouda – 75 jaar
  • Z.v. Salomon Minco, koopman, en Elisabeth Nathans
  • Gehuwd in 1896 met Lea Schweiger

Minco-Schweiger, Lea

  • Geboren 01-03-1867 te Lochem
  • Overleden 30-03-1943 te Sobibor, Polen – 76 jaar
  • D.v. David Joseph Schweiger, godsdienstleraar, en Klara Meijer

De familie woonde met hun zes kinderen aan de Bisschopstraat 25 te Oldenzaal. Nathan was de jongste uit een gezin met zes kinderen. Zijn vader overleed in 1903 en zijn moeder in 1916 te Oldenzaal. Lea was de oudste uit een gezin met drie kinderen. Haar vader overleed in 1900 en haar moeder in 1916 te Arnhem. Haar broer Jacob heeft ook met zijn gezin in Oldenzaal gewoond.

Nathan was manufacturier. Na het huwelijk van hun zoon Salomon verhuisden Nathan en Lea in januari 1938 naar het Centraal Israëlitische Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Oosthaven 31 te Gouda. Ook zijn zus Grietje woonde daar. Salomon bleef met zijn gezin aan de Bisschopstraat 25 wonen.

Nathan overleed in 1942 te Gouda. Hij werd begraven op de Joodse Begraafplaats te Gouda. Lea kwam op 26 maart 1943 in kamp Westerbork. Ze ging de volgende dag op transport naar het concentratiekamp Sabibor, waar ze kort na aankomst werd omgebracht.

Holocaustslachtoffers, evenals hun kinderen Elizabeth, Klara, David, Roosje, Salomon en Grietje met grotendeels hun gezinnen. Slechts een kind van David en een kind van Grietje hebben de oorlog overleefd. Van de familie van Nathan zijn ook zijn zus Grietje en zijn broer Manus met deels hun gezinnen omgekomen. Zijn zussen Roosje en Juda en zijn broer David waren al voor de oorlog overleden. Hun gezinnen zijn meest omgekomen. Van de familie van Lea zijn haar broers Louis en Jacob met grotendeels hun gezinnen omgekomen.

Joods monument en Stolpersteine te Gouda.

Het pand aan de Bisschopstraat 25 (4 kamers, keuken en winkel) werd later bewoond door Salomon en was in het bezit van vader Nathan Minco, evenals drie naastgelegen huizen. Na de ontneming werden deze vier huizen met erf op 31 augustus 1943 voor het bedrag van 2.200 gulden verkocht aan de gemeente Oldenzaal. Er volgde in 1951 wel rechtsherstel, maar de huizen waren ondertussen i.v.m. de stadsvernieuwing door de gemeente gesloopt. De aankoop werd nietig verklaard en de erfgenamen ontvingen van de gemeente een bedrag van 5.900 gulden als vergoeding voor de gesloopte huizen en huurderving over de afgelopen jaren. De plek waar de woningen stonden, zijnde straat en plantsoen Kloosterstraat-hoek Bisschopstraat-Noordwal, werd in 1952 namens de erfgenamen voor 2.200 gulden verkocht aan Autobedrijf G. Olde Monnikhof uit Oldenzaal. Verder bezat Nathan een pand aan de Kloosterstraat 12. Dit pand werd na de ontneming op 31 augustus 1943 voor het bedrag van 1.200 gulden verkocht aan J.W. Achterhoek. Het betrof hier een huis met erf. Er volgde rechtsherstel, waarna het  pand in 1952 namens de erfgenamen voor 1.350 gulden werd verkocht aan F.A. Steenbekke, smid, uit Oldenzaal.

De familie in 1936 op de trouwdag van Grietje. Staand v.l.n.r. Roosje, Grietje, David en Klara. Zittend v.l.n.r. Salomon, moeder Lea, vader Nathan en Elizabeth

Minco Nathan en Lea

Minco-Schweiger Lea

Minco-Schweiger Nathan en Lea