U bent hier: Welkom » Alle Personen » Slachtoffers C t/m K » Kan, Herman

Kan, Herman

  • Geboren 29-08-1861 te Oldenzaal
  • Overleden 15-01-1945 te Theresienstadt, Tjechië – 83 jaar
  • Z.v. Mozes Kan, koopman in manufacturen, en Hanna Habermann
  • Gehuwd in 1912 met Johanna Kaufmann

Hij groeide op in een gezin met zeven kinderen op A 676 te Oldenzaal. Herman was de jongste. Zijn moeder overleed al in 1863 en zijn vader in 1885 te Oldenzaal.

Herman was fabrikant. Hij woonde na zijn huwelijk met zijn gezin tot februari 1939 aan de Schoolstraat 6 te Oldenzaal. De moeder van zijn vrouw is hier in 1929 overleden. Ook haar broers Max en Siegmund hebben enkele jaren bij hen gewoond. Hun dochter Lotte woonde hier ook nog met haar man Tibor Feldman. Tibor was Hongaar, hij was in 1933 als textiel-technicus naar Oldenzaal gekomen, ze waren in 1935 te Oldenzaal getrouwd. Omdat Tibor maar één Joodse grootouder had, werd hij niet als Jood beschouwd en kon hij zich vrij bewegen. Ze golden daarom als gemengd gehuwd. Lotte was verpleegster.

Lotte en haar man woonden sinds oktober 1937 aan de Ennekerdijk 6 te Borne, een woning van de Textielfabriek Spanjaard N.V. te Borne waar Tibor als textieltechnicus werkte. Ook Lotte’s vader en moeder woonden na hun vertrek uit Oldenzaal een jaar bij hen in, daarna verhuisden haar ouders in februari 1940 naar Amsterdam, waar ze laatstelijk aan de Van Baerlestraat 4 I woonden. Ook Lotte en haar man woonden daar sinds juni 1942. Evenals Max Kaufmann, een broer van zijn vrouw.

Herman en zijn vrouw kwamen op 20 april 1943 in kamp Westerbork. Ze werden  op 4 september 1944 met het laatste transport vanuit Westerbork naar het concentratiekamp Theresienstadt gebracht. Herman is daar op 15-01-1945 overleden. Zijn vrouw heeft het kamp overleefd. Hun dochter Lotte Ruth kwam op 12 Januari 1944 in kamp Westerbork – strafbarak 67. Op Zondag 3 september 1944 ging zij met het laatste transport vanuit Westerbork naar Auschwitz. Zij heeft de verschrikkingen van Auschwitz overleefd en kon worden gerepatrieerd naar Amsterdam. Haar man Tibor Feldman heeft de oorlog eveneens overleefd, vermoedelijk door onder te duiken.

Holocaustslachtoffer. Zijn broer Daniël overleed tijdens de oorlog in Oldenzaal. Zijn vrouw Johanna en zijn dochter Lotte met haar man hebben de oorlog overleefd. Zijn broers en zussen Sophia, Isak, Juda, Wolf en Rosalie waren al voor de oorlog overleden. Drie kinderen van zijn broer Wolf hebben de oorlog overleefd. Van de familie van zijn vrouw zijn haar broers Max en Siegmund omgekomen.

Monument op de Dam en Nationaal Holocaust Namenmonument te Amsterdam.

Het pand aan de Schoolstraat 2-4-6 was in het bezit van Herman Kan, de villa werd tot februari 1939 door hem bewoond. Na de ontneming werd het pand op 31 augustus 1943 voor het gezamenlijke bedrag van 18.500 gulden verkocht aan de gemeente Oldenzaal. Het betrof hier een villa met garage, tuinmanswoning, aanhoren, erf en grond van in totaal 28 are. Er volgde rechtsherstel, waarna het bezit in 1957 door de erfgenamen voor het bedrag van 46.500 gulden werd verkocht aan de gemeente Oldenzaal.

links de villa van Herman Kan